consumptie

Het Gewicht van Geld en het Consumentisme

Zeer kapitalistische plekken zijn zo duur dat je nodig hebt om leningen te nemen om een normaal leven. De bevoorrechte mensen die wonen in die plaatsen te kopen dure auto's te rijden naar het werk dat nodig is om terug te betalen voor de auto. Ze kopen huizen in dure wijken. Schoolgeld betalen. Geld betalen voor de universiteit. Geld betalen voor medische kosten die de ongezonde klimaat schept voor hen. Probeer een gezin te onderhouden. Ze moeten hard werken om terug te betalen van de leningen.

Die mensen dwingen hen-selfs om dingen te doen op het werk dat ze niet willen of nodig hebben. Hun ziel huilt en hun geest probeert een illusie te creëren dat alles goed is. Dit creëert heel depressief persoonlijkheden en samenlevingen.

☰ ♡ ☼ ⚙ ⇡

Be happy. Talk with people.

🐦 Share on Twitter...

Share on Linked-in...

FB Share on Facebook...

Thank you for sharing !

Syndicate content
website logo