water

Fresh Water Plant Maakt Zuurstof

Deze korte video van een onderzeese installatie toont hoe bubbels van zuurstof worden gecreëerd in het water. De wazige foto heeft verloren de details van de originele video. Kijk rond het centrum om de zeer kleine belletjes.

Financiële crisis 2008

In de donkerste diepte van de menselijke geest is een steeds aanwezige noodzaak van eigendom. Dit dringende noodzaak regelt de hebzuchtige individuen, die altijd lijkt te streven naar uitbreiding van hun eigendom, ook als ze niet kunnen veroorloven hun onkosten. Verspillende auto's, gigantische huizen, seizoens mode, onnodig grote televisieschermen, maandelijks plezierreisjes en de nieuwste uitvindingen van de entertainment industrie helpen die hebzuchtige individuen om te ontsnappen aan de geur van rottend hun ziel.

Financial Crisis 2008

In the darkest depth of the human mind lies an ever present need for ownership. This urgent need controls the greedy individuals, who always seem to seek to expand their property, even if they are not able to afford their expenses. Wasteful cars, gigantic homes, seasonal fashion, unnecessary large television screens, monthly pleasure trips and the latest inventions of the entertainment industry help those greedy individuals to escape the smell of their rotting soul.

☰ ♡ ☼ ⚙ ⇡

Be happy. Talk with people.

🐦 Share on Twitter...

Share on Linked-in...

FB Share on Facebook...

Thank you for sharing !

Syndicate content
website logo