Το πόσιμο νερό των φυτών Δημιουργεί Οξυγόνο

Αυτό το σύντομο βίντεο της υποβρύχιο φυτό δείχνει πώς φυσαλίδες οξυγόνου δημιουργούνται στο νερό. Οι θολές εικόνα έχει χάσει τα στοιχεία του αρχικού βίντεο. Κοιτάξτε γύρω από το κέντρο για να δείτε τις πολύ μικρές φυσαλίδες.

Οι φυσαλίδες, που δημιουργεί από μια ρίζα, περιέχουν οξυγόνο, CO2 και άλλων αερίων που είναι υποπροϊόντα της μεταβολικής Φωτοσύνθεση εντός της εγκατάστασης. Ο σωλήνας στο κέντρο αυτού του βίντεο είναι μια ρίζα που σχηματίστηκε από το εργοστάσιο ως έξοδος για υπερβολικές ποσότητες αερίων.

Το όνομα του φυτού είναι Egeria Densa. Έχει ένα σχετικά γρήγορο κύκλο οξυγόνο και αφήνει σε ένα κρύο γλυκό νερό σαν μια λίμνη, ένα ποτάμι ή σε κρύο νερό ενυδρείου. Είναι επίσης μια μεγάλη γεννήτρια οξυγόνου για ψάρια ενυδρείων που απαιτούν μεγάλες ποσότητες διαλυμένου οξυγόνου.

☰ ♡ ☼ ⚙ ⇡

Be happy. Talk with people.

🐦 Share on Twitter...

Share on Linked-in...

FB Share on Facebook...

Thank you for sharing !

website logo