αστείος

Σύντομη Αστεία ιστορία για ένα τηλέφωνο

Οι παρακάτω μικρή ιστορία που συνέβη πριν από πολύ καιρό. Την εποχή εκείνη η τακτική τηλέφωνα ήταν ήδη διαθέσιμη, αλλά τα κινητά τηλέφωνα και το Διαδίκτυο δεν είχαν εφευρεθεί ακόμη. Οι άνθρωποι έπρεπε να καλέσει κάθε άλλο από την εργασία ή από έναν τηλεφωνικό θάλαμο. Epsos.de ελπίζει ότι θα γελάνε τουλάχιστον μία φορά, μετά μπορείτε να διαβάσετε αυτή την αστεία ιστορία.

Νυσταλέα Σύζυγος

☰ ♡ ☼ ⚙ ⇡

Be happy. Talk with people.

🐦 Share on Twitter...

Share on Linked-in...

FB Share on Facebook...

Thank you for sharing !

Syndicate content
website logo