γενέθλια

Συγχαρητήρια γενέθλιά μου πάντα

Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα συγχαρητηρίων για τις κάρτες γενεθλίων σας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με παλιούς φίλους σας και πάλι. Υπάρχουν άπειρα πολλές ρήσεις γενέθλια, αλλά αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για να εκφράσει τις επιθυμίες σας για να τα ξεχάσει φίλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή για επιπλέον επιθυμίες γενεθλίων και ποιήματα γενέθλια.


Συγχαρητήρια Άννα !

Δεν έχουμε δει μας για περίπου ένα χρόνο.

transparent twitter icon free facebook icon logo free Google icon logo

Be happy. Talk with people.

Thank you for sharing !

Syndicate content
website logo