Gratulacje dla 8-go marca 2010

Co roku na 8-ego marca wszystkie miłych panów, dziewczyny, mężów i kobiet znajomych uprzejmie pogratulować ich znajomych kobiet z poezji SMS i komplementy. epSos.de również odbiera i wysyła dużo gratulacje dla Internationalnij Dzień Kobiet. Ten krótki tekst był najlepszym gratulacje gratulacje ósmego marca w 2010 roku.


Gratulacje s Dzieńem Kobiet!

Chcę dać Ci kwiaty,
tylko dlatego, że jedna myśl o tobie
sprawia, że życie staje się piękniejsze.

Mądra miłość kobiety do otrzymywania takich romantycznych gratulacje z okazji 8-ego marca za pośrednictwem SMS na telefony komórkowe. Romantyczny obraz Fotografia został sfotografowany przez Jon Rawlison.

transparent twitter icon free facebook icon logo free Google icon logo

Be happy. Talk with people.

Thank you for sharing !

website logo