Gratulacje dla 8-go marca 2010

Co roku na 8-ego marca wszystkie miłych panów, dziewczyny, mężów i kobiet znajomych uprzejmie pogratulować ich znajomych kobiet z poezji SMS i komplementy. epSos.de również odbiera i wysyła dużo gratulacje dla Internationalnij Dzień Kobiet. Ten krótki tekst był najlepszym gratulacje gratulacje ósmego marca w 2010 roku.


Gratulacje s Dzieńem Kobiet!

Chcę dać Ci kwiaty,
tylko dlatego, że jedna myśl o tobie
sprawia, że życie staje się piękniejsze.

Mądra miłość kobiety do otrzymywania takich romantycznych gratulacje z okazji 8-ego marca za pośrednictwem SMS na telefony komórkowe. Romantyczny obraz Fotografia został sfotografowany przez Jon Rawlison.

☰ ♡ ☼ ⚙ ⇡

Be happy. Talk with people.

🐦 Share on Twitter...

Share on Linked-in...

FB Share on Facebook...

Thank you for sharing !

website logo