geld

Eenvoudige en veilige forex trading strategie te adviseren

Money for exchange in conversion to foreign currency.
Internationaal geld voor uitwisseling en conversie naar vreemde valuta.

Das Gewicht von Geld und Konsum

Einige kapitalistische Länder sind so teuer, dass Mütter Kredite nehmen mussen, um ein normales Leben zu haben. Die privilegierten Menschen in diesen Ländern kaufen teure Autos, um zur Arbeit zu fahren, die dafür erforderlich ist, um für das Auto zurück zu zahlen. Sie kaufen Häuser in teuren Nachbarschaften. Sie zahlen Geld für Universitäten, Weiterbildungen und Schulungen. Sie zahlen Geld für medizinische Ausgaben, die von der ungesunden Umgebung für sie erzeugt werden. Sie versuchen eine Familie zu haben. Sie müssen hart arbeiten, um die Darlehen zurück zu zahlen.

Jene Leute zwingen sich eine Arbeit zu machen, die sie nicht wollen oder brauchen. Ihre Seelen weinen leise und der Verstand versucht eine Illusion zu erschaffen, dass alles super gut ist. Diese Illusion erzeugt depressive Persönlichkeiten und Gesellschaften.

Het Gewicht van Geld en het Consumentisme

Zeer kapitalistische plekken zijn zo duur dat je nodig hebt om leningen te nemen om een normaal leven. De bevoorrechte mensen die wonen in die plaatsen te kopen dure auto's te rijden naar het werk dat nodig is om terug te betalen voor de auto. Ze kopen huizen in dure wijken. Schoolgeld betalen. Geld betalen voor de universiteit. Geld betalen voor medische kosten die de ongezonde klimaat schept voor hen. Probeer een gezin te onderhouden. Ze moeten hard werken om terug te betalen van de leningen.

Die mensen dwingen hen-selfs om dingen te doen op het werk dat ze niet willen of nodig hebben. Hun ziel huilt en hun geest probeert een illusie te creëren dat alles goed is. Dit creëert heel depressief persoonlijkheden en samenlevingen.

Finanzkrise 2008

In den dunkelsten Tiefen der menschlichen Seele lebt eine immer präsente Gier für das Eigentum. Diese befiehlt den grigen Menschen nach immer mehr Eigentum zu streben, auch wenn sie nicht in der Lage sind die Kosten dafür zu bezahlen. Verschwenderische Autos, riesige Wohnungen, saisonale Mode, unnötig große TV-Bildschirme, monatliche Lust Reisen und die neuesten Erfindungen der Entertainment-Industrie helfen den gierigen Personen den faulen Geruch ihrer Seele zu verbergen.

Financiële crisis 2008

In de donkerste diepte van de menselijke geest is een steeds aanwezige noodzaak van eigendom. Dit dringende noodzaak regelt de hebzuchtige individuen, die altijd lijkt te streven naar uitbreiding van hun eigendom, ook als ze niet kunnen veroorloven hun onkosten. Verspillende auto's, gigantische huizen, seizoens mode, onnodig grote televisieschermen, maandelijks plezierreisjes en de nieuwste uitvindingen van de entertainment industrie helpen die hebzuchtige individuen om te ontsnappen aan de geur van rottend hun ziel.

☰ ♡ ☼ ⚙ ⇡

Be happy. Talk with people.

🐦 Share on Twitter...

Share on Linked-in...

FB Share on Facebook...

Thank you for sharing !

Syndicate content
website logo